logopeda poznań

Jestem Patologiem mowy – Neurologopedą.
Konsultantem do spraw karmienia oraz wspierania zakłóconych funkcji pokarmowych u dzieci urodzonych przedwcześnie.
Certyfikowanym instruktorem masażu Shantala dla niemowląt.

Specjalistą wczesnej interwencji logopedycznej zajmującym się wspomaganiem rozwoju małych dzieci z deficytami rozwojowymi w Poradni Wieku Rozwojowego oraz na Oddziale Neonatologii w Poznaniu.
Wykładowcą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Logopedii, gdzie przekazuję studentom wiedzą z zakresu profilaktyki logopedycznej, z zakresu zaburzeń karmienia o charakterze dysfagii oraz z tematyki diagnozowania logopedycznego.

 

Dobro i prawidłowy rozwój dzieci stanowią dla mnie najważniejszy cel w mojej pracy, dlatego zależy mi na jak najwcześniejszej, prawidłowej czyli trafnej diagnozie i skutecznej pomocy rodzicom oraz ich dzieciom, które przejawiają symptomy zaburzeń bądź deficyty w rozwoju już od pierwszych chwil ich życia.

Moje kwalifikacje

Doświadczenie zawodowe

Kursy i szkolenia

2015: Certyfikat Manualna Terapia Dysfagii I oraz II, instruktor: Jens Heber, Łódź
2015: Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy – wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż, Centrum Kształcenia Dobra Kadra,Warszawa
2015: Certyfikat Metoda Pozycji Oralnej Oral Motor Therapy, EON, Łódź
2014: Certyfikat Jąkanie wczesnodziecięce, Mega Szkolenia, Poznań
2014: Certyfikat Instruktora Masażu Shantala dla niemowląt, Polska Szkoła Masażu Shantala, Waraszwa
2012: Certyfikat Dziecko z rozszczepem wargi i podniebienia: leczenie wielospecjalistyczne,diagnoza i terapia zaburzeń mowy, Warszawa.
2012: Dyplom uczestnictwa w warsztatach naukowo – szkoleniowych: Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych (w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG), Centrum Szkoleniowo – Edukacyjne „Atena”, Katowice
2012: Dyplom Stymulacja prelingwalna i fizjoterapia w neonatologii, Centrum Logopedyczne Adesse, Warszawa
2012: Certyfikat uczestnictwa w Warsztatach z Zaburzeń Karmienia u Dzieci – Zespołowe postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne. Medius Sp. z. o. o. Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
2012: Certyfikat Profilaktyka i rehabilitacja dysfunkcji ustno – twarzowej z zastosowaniem stymulacji sensomotorycznej, Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne Anna Regner, Wrocław
2012: Certyfikat Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutyczne wg koncepcji NDT- Bobath, Centrum szkoleniowe EON w Łodzi
2012: Certyfikat Specjalistycznych Warsztatów Neurologopedycznych: Dziecięca neurologopedia Kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej – standardy diagnostyki oraz terapii neurologopedycznej w zakresie wczesnych funkcji oralnych noworodków i niemowląt (wg koncepcji NDT- Bobath), Centrum szkoleniowe EON w Łodzi
2011: Staż na Oddziale chirurgii dziecięcej z zakresu wad twarzoczaszki w Specjalistycznym Centrum Medycznym – Klinice Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju/Akademii Medycznej we Wrocławiu
2011: Dyplom ukończenia całościowego szkolenia: Patomechanizm dysfagii. Diagnoza i terapia pacjentów z dysfagią. Terapia dziecka z trudnościami w jedzenia. Karmienie dziecka z zaburzeniami behawioralnymi, Centrum Szkoleniowe Diagnozy i Terapii Dysfagii w Gdańsku
2011: Dyplom uczestnictwa w warsztatach naukowo – szkoleniowych: Diagnoza i terapia zaburzeń ustnej fazy połykania w aspekcie pracy języka. Ujęcie logopedyczno – ortodontyczne, Centrum Szkoleniowo- Edukacyjne „Atena” w Katowicach
2010: Certyfikat Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej – pierwszy, drugi i trzeci rok życia Międzynarodowa Akademia Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, Monachium. Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.
2010: Certyfikat ukończenia szkolenia I- ego stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej – Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej, Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej, Warszawa

 

Zakres świadczeń

Szczególną grupę pacjentów stanowią dla mnie niemowlęta, które przyszły na świat z wadami rozwojowymi, genetycznymi, w tym szczególnie dzieci z wadą rozszczepu wargi i/lub podniebienia w czym od lat się specjalizuję.

Takim dzieciom należy pomagać jak najwcześniej – od pierwszych chwil ich życia, a ich rodzicom należy udzielać wsparcia już na etapie prenatalnym, gdy tylko wczesne badania wskazują na wystąpienie wady rozwojowej o charakterze rozszczepu. Oni szczególnie wymagają odpowiedniego przygotowania, zwłaszcza w kwestii prawidłowego karmienia, aż do momentu narodzenia się ich Maleństwa.
Spotykam bardzo wielu rodziców, którzy po narodzinach ich dziecka czują się zagubieni w kwestii karmienia ich Maluchów, zwłaszcza jeśli ich dziecko urodzone jest jako wcześniak i odruch ssania jest niedojrzały, funkcja ssania przebiega nieefektywnie, albo proces ssania jest zakłócony bądź nawet niemożliwy z racji współwystępujących dysfunkcji czy wad rozwojowych w obszarze orofacjalnym.

 

 

 

 

 

Elektrostymulacja

 

Prowadzę terapię z zastosowaniem elektrostymulacji bezpośrednio oddziałując na mięśnie oraz nerwy, które biorą udział w procesie połykania oraz kształtowania się mowy.
W terapii wykorzystuję aparat VitalStim rekomendowany między innymi w Stanach Zjednoczonych do terapii dysfagii, który to dedykowany jest zarówno dzieciom , jak i osobom dorosłym z różnymi zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi.
Terapia VitalStim Plus Electrotherapy System, jest wyspecjalizowaną formą elektrycznej stymulacji nerwowo-mięśniowej (NMES), która została stworzona do  poprawy reakcji połykania.
Poprzez pobudzanie odpowiednio wybranych mięśni oraz nerwów za pośrednictwem prądu, zarówno na poziomie sensorycznym, jak i motorycznym poprawia się napięcie, reaktywność i elastyczność mięśni.

 

Stymulacja ma na celu:

• wzmacniać i rozbudowywać włókna mięśniowe
• tworzyć nowe połączenia neuronalne będące efektem reedukacji funkcji danego mięśnia/ grupy mięśni
• zapobiegać atrofii mięśni
• wpływać na zwiększanie zakresu ruchów
• pobudzać mięśnie nadrządu mowy

 

Elektrostymulacja to cykle spotkań połączonych z klasyczną terapią neurologopedyczną, dostosowaną do wieku oraz indywidualnych potrzeb danego pacjenta.

Specjalizuję się

Specjalizuję się w zakresie zaburzonych  funkcji prymarnych u noworodków i niemowląt:

U takich pacjentów najważniejsze jest dopasowanie odpowiedniej czyli najbardziej zbliżonej do prawidłowego – naturalnego wzorca ssania metody, techniki oraz wybór akcesoriów wspomagających karmienie.

 

Konsultacje

Zapraszam na konsultację w przypadku podejrzenia:

symbol_heart_01

Współpraca

Współpracuję z:

• chirurgiem szczękowo-twarzowym

• laryngologiem

• pediatrą

• neonatologiem

• rehabilitantem

Kontakt

Barbara Opas-Ocalewska

ul. Śpiewaków 9/1
60-638 Poznań

GABINET:

Os. Wichrowe wzgórze 17/70

61-676 Poznań

Nip: 666 1913 717

tel: 691 936 379

e-mail: info@logopeda-opasocalewska.pl

 

Wszystkie teksty i zdjęcia są autorstwa Barbary Opas-Ocalewskiej i podlegają ochronie autorskiej oraz nie mogą być kopiowane bez zgody autora.